ბეჭედი და შტამპი

“კოპიპრინტში” შეგიძლიათ დაამზადოთ ნებისმიერი სირთულის ბეჭედი, შტამპი და ფაქსიმილე. შეუკვეთოთ სხვადასხვა ზომისა და ფორმის მექანიზმი, “კლიშე”, ნომერატორი და თარიღატორი. ჩვენ ხელი მიგვიწვდება მსოფლიოს საუკეთესო ფირმების პროდუქციაზე და პასუხს ვაგებთ შეთავაზებული მომსახურების ხარისხზე. ქვემოთ გთავაზობთ მექანიზმების ნუსხას, რომლებიც შეგიძლიათ შეუკვეთოთ. ეს არის არასტანდარტული შტამპის მაგალითი, რომელიც საჭიროებს ცალკე ბალიშს მელნისთვის. ქვემოთ მოყვანილია სტანდარტული ბეჭდის მექანიზმების არასრული […]