Copyprint

ვაჟა-ფშაველას 5

(032) 238 50 18, 238 50 19, 236 36 78, 2 340 555

ჩვენი ძირითადი სამუშაო მოწყობილობა

ციფრული ბეჭდვის ფერადი დანადგარი Konica Minolta C2070

ციფრული ბეჭდვის ფერადი დანადგარი Develop Ineo+ C4070

ციფრული ბეჭდვის შავ-თეთრი დანადგარი Konica-Minolta 454

ციფრული ბეჭდვის ფერადი დანადგარი Konica Minolta C258

მყარ ზედაპირზე ბეჭდვის დანადგარი Mimaki UJF

ფართოფორმატიანი სკანირების და ბეჭდვის დანადგარი Canon ip830

3.2 მეტრიანი ბეჭდვის დანადგარი

ფართოფორმატიანი სუბლიმაციური ბეჭდვის დანადგარი Mimaki JV150

ფართოფორმატიანი ბეჭდვის დანადგარი Mimaki CJV300

ფართოფორმატიანი ბეჭდვის დანადგარი Kingjet 180

ვინილის ჭრის დანადგარი Mimaki CGIII

2,5 მ x 1,5 მ ზომის რუტერი

ლაზერული ჭრის და გრავირების დანადგარი Epilog MINI

ლაზერული ჭრის და გრავირების დანადგარი Epilog Fusion

CO ლაზერი. ჭრის და გრავირების დანადგარი

პოლიგრაფიული ბეჭდვის დანადგარი Heidelberg Speedmaster

პოლიგრაფიული ბეჭდვის დანადგარი Heidelberg

სამრეწველო ასაკინძი Horizon BQ-140

ქაღალდის საჭრელი Cooper

ქაღალდის საჭრელი Polar 76

სამრეწველო ლამინატორი MATRIX

სამრეწველო ნომერატორი Morgana

სამრეწველო სორტერი Horizon

რიზოგრაფი

თერმოწნეხი

ჭიქის თერმოწნეხი

მეტალზე გრავირების ლაზერი