Copyprint

ვაჟა-ფშაველას 5

(032) 238 50 18, 238 50 19, 236 36 78, 2 340 555

კედლის აბრები

არ არსებობს სტანდარტული აბრა. ის შეიძლება იყოს ნებისმიერი ზომის, ფორმის, ფერის და მასალის. ჩარჩოთი თუ მის გარეშე, შენობის თუ კარის, გარე თუ შიდა, პატარა თუ დიდი. მოკლედ – ნებისმიერი.

 

ჩვენ გთავაზობთ თითქმის შეუზღუდავ არჩევანს.

 

ქვემოთ იხილიეთ ზოგიერთი აბრის ნიმუში: