Copyprint

ვაჟა-ფშაველას 5

(032) 238 50 18, 238 50 19, 236 36 78, 2 340 555

ბეჭედი და შტამპი

ოპერატიული პოლიგრაფია და ციფრული ბეჭდვა

ფართო ფორმატიანი ბეჭდვა, სკანირება და ჭრა

ლაზერითა და რუტერით გრავირება და ჭრა

მყარ ზედაპირზე ბეჭდვა

დიზაინი და გრაფიკა

გარე და შიდა რეკლამა

ჩვენს შესახებ